Afdrukken

Algemene ledenvergadering

 

Op D.V. 9 april 2018 is de algemene ledenvergadering.

Tijdens deze ALV willen we ambtsdragers verkiezen. Wilt u dit meenemen in uw gebed? Als u voordrachten van namen heeft, dan ontvangt de kerkenraad deze graag uiterlijk maandag 26 maart. U kunt ze doorgeven aan de secretaris.

Afdrukken

Dankbaarheid

Maandag 19 maart:
Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvoerse taal is ongepast; spreek liever woorden van dank. (Efeze 5:4)

Dinsdag 20 maart:
Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft. (1 Korintiërs 15:57)

Woensdag 21 maart:
Ik wil u loven, HEER, met heel mijn hart, vertellen van uw wonderdaden. (Psalm 9:2)

Donderdag 22 maart:
Maar ik zal mijn stem in dank verheffen en u offers brengen; mijn geloften los ik in. Het is de HEER die redt! (Jona 2:10 )

Vrijdag 23 maart:
Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. (Handelingen 2:44-45)

Zaterdag 24 maart:
Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. (Kolossenzen 3:15)

Afdrukken

Gods Geest

Maandag 12 maart:
De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. (Romeinen 8:16)

Dinsdag 13 maart:
Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.(Galaten 5:25)

Woensdag 14 maart:
Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. (Romeinen 12:11)

Donderdag 15 maart:
Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. (Johannes 14:18)

Vrijdag 16 maart:
Want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest. (2 Petrus 1:21)

Zaterdag 17 maart:
Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie Hem erom vragen. (Lucas 11:13)

Afdrukken

Vasten deel 2

Maandag 5 maart:
Is dit niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk breken? (Jesaja 58:6)

Dinsdag 6 maart:
Dit zegt de Heer van de hemelse machten: de vastendag in de vierde en vijfde maand en de vastendagen in de zevende en de tiende maand zullen voor Juda veranderen in blijde feestddagen vol vreugde en vrolijkheid. Maar let wel: houd de vrede en waarheid in ere! (Zacharia 8:19)

Woensdag 7 maart:
Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’ (Handelingen 13:2)

Donderdag 8 maart:
Daarom vastten wij en vroegen onze God om hulp, en hij verhoorde ons. (Ezra 8:23)

 

Gods Geest

Vrijdag 9 maart:
Zoals wij volop delen in het lijden van ​Christus, zo delen wij volop in de troost die God ons door ​Christus​ geeft. (2 Korintiërs 1:5)

Zaterdag 10 maart:
Al blijft de rechtvaardige niets bespaard, de HEER zal hem steeds weer bevrijden. (Psalm 34:20)

Afdrukken

Koffiemorgen

Altijd al wel eens willen komen maar denkt u dat die alleen voor de ouderen zijn dan heeft u het mis. De ochtenden zijn voor iedereen die op een levendige manier meer van Gods woord wil horen en leren. De inloop is vanaf 9.45 aan de Kennelweg 14. De ochtenden beginnen om 10.00 en duren tot uiterlijk 11.30 uur (heeft u nog schoolgaande kinderen dan bent u dus weer op tijd terug).

Neem gerust gasten mee want het gezegde 'hoe meer zielen hoe meer vreugd' is bij Johan echt van toepassing!

De data zijn:

7 maart - 30 Mei - 13 Juni - 5 September - 10 Oktober en 28 November