Afdrukken

Nevendiensten

Voor de kinderen tot groep 1 van de basisschool (4 jaar) is er een creche/peuter opvang tijdens de gehele dienst. De kinderen in de basisschool leeftijd (4 t/m 12) kunnen voor de preek naar hun eigen groep van de zondagsschool.

Afdrukken

Baby en Peuterchreche

Alle kinderen, tot en met basisschoolleeftijd, blijven tijdens de zangdienst bij hun ouders. Tijdens de zangdienst wordt er ook aandacht aan de kinderen gegeven. Vaak wordt er een kinderlied gezongen of mogen kinderen op het podium komen om de zangleid(st)er te helpen.

Kinderen tot 4 jaar kunnen eventueel de hele samenkomst naar de crèche. De crèche is 5 minuten, voordat de samenkomst begint, open.

Afdrukken

Bible in practise (Bip)

Elk eerste zondag van de maand is er voor de jeugd (middelbareschoolleeftijd) een stuk verdieping. Deze jongeren hebben hun eigen dienst en gaan met elkaar in gesprek in kleine groepjes onder leiding van mentoren over het onderwerp.

Afdrukken

Zondagschool

Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er na de zangdienst een eigen samenkomst. Hier wordt aan de hand van een jaarplan een programma gevolgd voor de vertelling. Verder samen zingen, knutselen, met elkaar delen wat er de afgelopen week is gebeurd. Klik hier voor het rooster (alle groepen - excel) eerste helft 2020.

Per groep:

groep 1-2

groep 3-4

groep 5-6

groep 7-8