Afdrukken

Recensie ‘Daddycation, toegewijd vader zijn’ door Bob de Raadt

Allereerst werd ik direct getroffen door de magnifieke titel van dit boek. Wat een vondst! Zo treffend: de combinatie van ‘dedication’ en ‘daddycation’: dat wil zeggen toegewijd vader zijn. In de periode dat de auteur, Stephen van der Leij, dit boek schreef, maakt hij het overlijdensproces van zijn vader mee en dat heeft een reflectieve invloed. Van der Leij snijdt op een originele en indringende manier belangrijke onderwerpen aan en vraagt van de lezer een actieve houding in het meelezen, overdenken en toepassen van tips. Daar zit ook het genoegen om dit boek te lezen; zeker als vader en als christen.

Stephan van der Leij is getrouwd, is vader van twee zoons, fotograaf, predikant en pastor op een MBO-opleiding. Dit boek van zijn hand behandelt de volgende onderwerpen:

 

Wat is het belang van toewijding? Je wilt het beste voor je kind! Het vraagt om een beschermende houding, kwetsbaar durven zijn, maatjes hebben, zorgen voor de ander.

Wie ben ik als vader? Van der Leij stelt vragen aan de lezer: Hoe zie jij het vaderschap voor je? Wat zegt jouw kind na tien jaar over jouw rol als vader? In een kader schetst hij een bruikbare functieomschrijving voor vaders.

Hij staat stil bij de vraag: Hoe was jouw vader? “Wat heeft hij aan jou als erfenis doorgegeven?” De schrijver neemt je mee in zijn verhaal en gaat in op het belang van loyaliteit. Hij nodigt uit om stil te staan bij de vraag: “Hoorde jij wekelijks van je ouders: Ik houd van jou?”. Of: “Denk eens rustig na over je kindertijd en focus op de mooie dingen en herinneringen aan je vader”. Omdat elke generatie anders is, heeft de auteur een informatieve tijdlijn van 1925 – 2030 opgenomen om kenmerken van verschillende generaties aan te duiden. Hij gaat ook in op de factor ‘hechting’.

In onze hedendaagse cultuur komt het thema ‘God als vader?’ op een persoonlijke en liefdevolle manier weinig aan de orde. Vanuit zijn eigen innerlijke manier staat de auteur stil bij het belang van ‘onvoorwaardelijke liefde’. Ook in dit hoofdstuk geeft hij veel denkstof en openende vragen.

Van der Leij vraagt zich af ‘Hoe ben ik een goede man voor mijn vrouw?’ Hij gaat in op verschillende factoren binnen de partnerrelatie. Bij het leren van elkaar. Omgaan met verschillen. Extra inspanningen leveren: een ‘de tweede mijl’ lopen. Partners spreken verschillende talen en hebben verschillende behoeftes; hoe leer je die talen te ontdekken, te verstaan en te gebruiken?

Hij voert een pleidooi voor mannenvriendschappen en vraagt aan de lezer om na te denken, wat je als vader wilt investeren in de nieuwe generatie en hoe jij herinnerd wilt worden. Een oproep: “Laten we zorgen dat onze kinderen in veiligheid, liefde en geborgenheid groot mogen worden”. Aan zijn vader schrijft hij: “Papa, bedankt dat je mij hebt geïnspireerd met jouw manier van leven en je volledige openheid in de laatste maanden van je leven. Dit boek draag ik op aan jou. Ik hou van jou”.

‘Daddycation’ is een inspirerend boek, vanuit een persoonlijk invalshoek; een aanrader voor (aanstaande) vaders.

Daddycation – Toegewijd vader zijn >>

Bob de Raadt is werkzaam als medisch maatschappelijk werker, methodisch ouderbegeleider, contextueel hulpverlener bij Erasmus MC-Sophia en als gastdocent bij Erasmus MC Academie; www.bobderaadt.nl

 

Afdrukken

Recensie spel ‘Open Huis’ door Bob de Raadt

Open Huis! is een contextueel bordspel wat toewerkt naar verbinding in het gezin. Het is een prachtig spel met ongekende mogelijkheden dat ook binnen therapie een nuttige functie kan vervullen. Al spelend kom je in dialoog met elkaar, ontdek je nieuwe hulpbronnen en kun je, misschien uit onverwachte hoek, erkenning krijgen.

Laatst vertelde een cliënt mij iets van zijn heftige levensverhaal. Hij was net vader geworden. De relatie met zijn vriendin was zeer complex, mede door haar eigen voorgeschiedenis en haar minderjarigheid. De jeugdbescherming was vanaf de aanmelding reeds bij deze casus betrokken. In één van de vele gesprekken vertelde hij mij dat hij zijn vader nooit gekend had, voor hem enorm gemis, dat zijn moeder niet echt positief over zijn vader gesproken had en dat hijzelf nu een goede vader wilde zijn voor zijn zoon. Daar sprak zo’n oprecht verlangen uit: hij wilde zijn zoon geven wat hij zelf niet ontvangen had. Deze jonge vader kan veel inzicht in zichzelf verwerven vanuit het contextuele gedachtengoed. In de begeleidingsgesprekken kwamen diverse invalshoeken naar voren. Deze vader wilde weliswaar veel geven, maar daaromheen speelden tal van barricades en zaken waar hij rekening mee hield of moest houden. Er was zoveel ballast in z’n leven!

Ik moest aan dit voorbeeld denken, toen ik kennismaakte met het spel ‘Open Huis’ van Willy Veijer, contextueel therapeut. Het is een leerzaam, verrassend, uitnodigend, speels en serieus bordspel. Het spel bevat een kelder, een zolder, een logeerkamer, slaapkamers, een keuken en een chillroom. Elke ruimte kent zijn eigen betekenissen, ervaringen, kwetsbaarheden en geheimen. Wie op ontdekkingsreis wil gaan, zal veel nieuwe luikjes kunnen openen. Ieder gezin en iedere familie heeft immers een schatkist vol verhalen. Waardevolle ervaringen, die je met elkaar beleeft; goede herinneringen. Maar ook moeilijke ervaringen (of: situaties), waar je samen doorheen gekomen bent, vormen goede verhalen: je kunt er moed en kracht in vinden.

Het spel is de moeite waard om gespeeld te worden. Bijvoorbeeld door partners die elkaar beter willen leren kennen. Of door hulpverleners met hun cliënten om spelenderwijs hun verschillende leefdomeinen te verkennen en bespreekbaar te maken. Het is ook interessant voor leden van een intervisiegroep om samen het contextueel gedachtengoed te exploreren. Van harte aanbevolen.

Meer weten? Klik hier voor een inleidend en boeiend instructiefilmpje

Bob de Raadt is werkzaam als medisch maatschappelijk werker, methodisch ouderbegeleider, contextueel hulpverlener bij Erasmus MC-Sophia en als gastdocent bij Erasmus MC Academie.

 

Afdrukken

Recensie ‘Nieuwe autoriteit voor ouders’ door Bob de Raadt

Wat kan ouders helpen als zij geen vat meer hebben op hun kinderen en die dreigen te ontsporen? Over die vraag handelt dit boek van de hand van Haim Omer en Philip Streit. De ondertitel is veelzeggend: ‘opvoeden op basis van veilige verbinding, waakzame zorg en geweldloos verzet’.  In ‘Nieuwe autoriteit voor ouders’ bieden zij ouders concrete handreikingen als een gevoel van machteloosheid de opvoedrelatie dreigt te gaan overheersen. Dit helpt ouders om op een andere manier weer in hun kracht en daarmee in een nieuwe autoriteit te komen.

Haim Omer is hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Tel Aviv, Israël en grondlegger van de benadering ‘Nieuwe autoriteit’. In dit boek werkt hij samen met Philip Streit, die als klinisch psycholoog en psychotherapeut veel werkt met ouders, kinderen, jongeren en gezinnen. Het boek vormt een goede weergave van hun toegepaste ervaringen en is daardoor zeer leesbaar en toegankelijk voor ouders.

De benadering ‘nieuwe autoriteit’ wordt uitgewerkt aan de hand van vier ankerfuncties:

 • Structuur door middel van duidelijke regels en voorwaarden
 • Aanwezigheid en waakzame zorg (basale waakzaamheid, gefocuste aandacht en actieve eenzijdige maatregelen): de kunst van het ‘er zijn’. Daarbij gaat het om innerlijke en uiterlijke aanwezigheid.
 • Zelfcontrole en de-escalatie (de kunst van zelfregulatie). De auteurs reiken zeven handvatten aan om het de-escaleren eigen te maken:
  • Probeer je reactie te vertragen. Zij benoemen dat als: “smeed het ijzer pas als het koud is!”.
  • Communiceer op een waarderende en constructieve manier. 
  • Communiceer in termen van ‘wij’ en niet van ‘ik’ en jij’. 
  • Geef je fouten toe en corrigeer jezelf.                     
  • Blijf bij je standpunt, zonder daarbij van je kind te willen winnen.
  • Zoek de triggers die ervoor zorgen dat jij en je kind van streek raken. 
  • Gebruik relatiegebaren (bijv. gebaren van genegenheid, gezamenlijke activiteiten, compliment geven).
 • Ondersteuning door het inschakelen van andere personen

 

Het is belangrijk om een steunnetwerk op te bouwen, mede om struikelblokken uit de weg te ruimen. Ook ten aanzien van dit aspect geven de auteurs veel tips aan de hand van voorbeelden.

De vier ankerfuncties worden concreet en duidelijk uitgewerkt aan de hand van een groot aantal herkenbare praktijkvoorbeelden. Elk hoofdstuk in het boek sluit af met een samenvatting en een bruikbaar overzicht van tips en adviezen. Verder worden aspecten als ’de kunst van het goedmaken’ en ‘de kunst om als ouders verrassende alternatieven voor straf te ontwikkelen’ besproken. Dat is niet gemakkelijk, maar het kan ouders wel ideeën aanreiken om de impasse te doorbreken. Hierdoor kan hun zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid, hun gezamenlijk optreden en onderlinge steun, hun vastberadenheid en daadkracht constructief toenemen.

Uiteindelijk helpt dit boek om ouders beter uit de verf te laten komen in zowel hun partnerschap als in hun ouderschap. Dit biedt een gezonde basis om de relatie met hun kind te behouden en te verbeteren . Mede hierom spreekt dit boek mij aan. Van harte aanbevolen. Dit geldt ook voor een ander boek van Haim Omer: ‘Geweldloos verzet in gezinnen’ (Uitg. BSvL, 2007). Speciaal aanbevolen aan professionals.

Nieuwe autoriteit voor ouders >

Bob de Raadt is werkzaam als medisch maatschappelijk werker, methodisch ouderbegeleider, contextueel hulpverlener bij Erasmus MC-Sophia en als gastdocent bij Erasmus MC Academie.

 

Afdrukken

Op de been blijven bij onmacht, angst en paniek

 

Recensie ‘Ik houd je vast. De kracht van aanraking van je kind’ door Bob de Raadt

“Ik houd je vast!” Dat is mooi! En wie houdt jou vast als je in een rollercoaster zit, waar maar geen einde aan lijkt te komen? Wie en wat houdt jou dan op de been? Het boek ‘Ik houd je vast’ staat dichtbij het alledaagse leven van de schrijfster dat bepaald werd door onmacht, angst en paniek. Een ervaringsverslag van een moeder die plotseling geconfronteerd wordt met de vroeggeboorte van haar zoon. Met alle hectiek die dat met zich mee brengt en die het gehele gezin in rep en roer brengt.

Annette Bakker, de auteur, wordt overvallen door een vroeggeboorte, de angst voor het verlies van de kleine, door paniek en ontreddering. Opeens liggen zij in het ziekenhuis, zitten zij in een afhankelijke situatie, verblijft haar kind op de NICU (afd. neonatologie). En dan al die gesprekken met verschillende artsen, specialisten, verpleegkundigen. En vergeet niet de reacties van familieleden en bekenden. Wat betekent dat allemaal en hoe blijf je op de been? In haar boek vertelt ze over haar verschillende emoties tijdens de plotselinge opname: onzekerheid, onrust, paniek, tranen, oververmoeidheid.

Belang van buidelen

Wat zij na de geboorte van haar zoon Daniël bewust wordt, is het belang van het ‘buidelen1’. Dat is huid-op-huid-contact (skin-to-skin-contact, SSC), het kind op de borst van de ouder, zoals dat vanuit de NIDCAP-methodiek2 geleerd wordt aan ouders. Soms urenlang, door moeder, door vader: zeer intiem, rustgevend, de hechting bevorderend en het stimuleert de aanmaak van het hormoon oxytocine. Buidelen is één van de topics van de NIDCAP-methode, naast het geven van borstvoeding, het kolven van moedermelk, het verpleegkundig verzorgen van de neonaat door twee personen, het bieden van voldoende ‘holding’ en het letten op de lichaamstaal van de premature baby. De moeder van Daniël merkt hoe belangrijk zij dit buidelen vindt; een nieuwe wereld gaat voor haar open. “Dit gaf mij kracht en Daniël ook! Het gaf zo’n enorme verbondenheid!” Zij beschrijft ook hoe belangrijk het buidelen voor de vader van Daniël is, beiderzijds!

Investeren in partnerrelatie

Het boek staat niet alleen stil bij de moeder-kindrelatie. De auteur beschrijft ook de impact van een vroeggeboorte op de partnerrelatie. Hoe de ouders op elkaar moeten leren afstemmen als echtgenoten, tijd voor elkaar nemen, een open onderlinge communicatie ontwikkelen, elkaar opvangen en aanvullen. Dat is geen vanzelfsprekende vaardigheid, dat staat onder druk in deze hectische, medische situatie. Dat vraagt inzet, aandacht, overleg, eerlijkheid, alertheid. Stilstaan bij emoties, bij gedachten, bij ervaringen, bij valkuilen, gesprekken samen voorbereiden, taken onderling verdelen, hulp (leren) vragen, elkaar vragen stellen.

Boeiende gesprekken

Bijzonder informatief is het verhaal van de betrokken grootouders en overgrootouders voor de kleine Daniël, die als liefdevolle kring om de ouders van Daniël staan. Dat levert boeiende gesprekken op, over hoe het vroeger ging en hoe grootouders daar toen mee zijn omgegaan. En hoe beleven zij dat nu? Zo is de prematuur geboren baby aanleiding om verhalen van vroeger met elkaar te delen; ouders en grootouders stellen elkaar vragen en komen met elkaar in gesprek. De verschillende generaties zijn op deze manier een belangrijke bron van steun.

Regenboog

Annette Bakker schrijft ook open over haar geloofsleven, dat als een rode draad door haar leven loopt en wat haar tot steun is. Zij ziet een regenboog aan de hemel staan en beleeft dat als een teken van Gods aanwezigheid. Zoals zij over haar levensbeschouwing vertelt, is het van belang te beseffen dat dit voor haar een essentiële steunbron is, haar referentiekader, juist ook in een hectische medische ziekenhuisomgeving, als het wereldje van Daniël zo klein en kwetsbaar is.

Voor ouders en professionals!

Het is een leesbaar boek, dat meerdere dimensies naar voren brengt. Al deze dimensies helpen om vast te houden. Daar is Ik houd je vast een sprekend voorbeeld van.  Aanbevolen voor ouders met een prematuur geboren kind en voor professionals, die werkzaam zijn in dit vakgebied.

Ik houd je vast. De kracht van aanraking van je kind >

Bob de Raadt,
maatschappelijk werker/contextueel hulpverlener.

1. Knuffelen en buidelen: het zorgt voor verbinding, vertrouwen en de band met je kind. Allemaal dankzij het hormoon oxytocine dat wordt vrijgelaten wanneer we knuffelen. Oxytocine stimuleert weeën en zorgt bij borstvoeding voor de toeschietreflex. 

2. NIDCAP: Newborn Individualized Development Care and Assessment Program. Het is een gespecialiseerde vorm van ontwikkelingsgerichte zorg. Zo kom je erachter wat je baby aankan, wat hij prettig vindt en wat niet en hoe je je kindje het beste kunt beschermen.

Afdrukken

Doop en belijdeniscursus

Naast de geloofsbelijdenis na kinderdoop wordt in onze gemeente ook geloofsbelijdenis met volwassendoop erkend. Omdat we doop en belijdenis belangrijk vinden willen we hierover met de kandidaten van gedachten wisselen. Dit gebeurt in de doop en belijdeniscursus. Daarin wordt met elkaar gesproken over de betekenis van het doen van belijdenis. Lees meer

Afdrukken

Lid worden

Elk jaar opnieuw blijken mensen het verlangen te hebben zich als lid bij onze gemeente aan te sluiten. Om aansluiting mogelijk te maken, worden de aspirant leden op de hoogte gebracht van het functioneren van onze gemeente. Omdat uit verschillende kerkelijke- en niet-kerkelijke kringen mensen onze gemeente bezoeken, is het belangrijk, alvorens lid te worden, kennis te nemen van de Bijbelse uitgangspunten van onze gemeente.

wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met onze secretaris.

Afdrukken

Beginselkring


Elk jaar opnieuw blijken mensen het verlangen te hebben zich als lid bij onze gemeente aan te sluiten. Om aansluiting mogelijk te maken, worden de aspirant leden op de hoogte gebracht van het functioneren van onze gemeente. Omdat uit verschillende kerkelijke- en niet-kerkelijke kringen mensen onze gemeente bezoeken, is het belangrijk, alvorens lid te worden, kennis te nemen van de Bijbelse uitgangspunten van onze gemeente.

Graag willen wij dat mensen meebouwen aan onze gemeente. Word daarom lid. Voordat je lid kunt worden, moet je eerst de beginselcursus gevolgd hebben, zodat je van een aantal onderwerpen weet hoe onze gemeente daarover denkt. Tijdens deze cursus bespreken wij met elkaar de volgende thema’s:

 • gemeente
 • Israël
 • avondmaal
 • Heilige Geest
 • huwelijk en gezin
 • rentmeesterschap 
 • onze regeling van inrichting en bestuur

Behalve deze studies is ook het ontmoeten van en kennismaken met elkaar erg belangrijk. 

Wil je je aanmelden of heb je vragen dan kun je terecht bij Marco en Christine Manschot (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )

Afdrukken

 

Celebrate Recovery nu ook in Gorinchem

Celebrate is een programma wat gericht is op herstel en genezing van pijnlijke levenservaringen, frustraties of verkeerde gewoonten.

Dat betekent dus eigenlijk dat de deelnemers een dwarsdoorsnee van de kerk en ook een dwarsdoorsnee van de samenleving zijn. Velen ervaren het leven nu eenmaal als moeilijk. Dat is niet zo verwonderlijk want we leven immers in een onvolmaakte wereld. Mensen kwetsen elkaar een bezeren elkaar. Ondanks goede voornemens lukt het ons vaak niet om met een proces van herstel te beginnen.

Lees meer...

Afdrukken

Elke maandagavond gebedsbijeenkomst

Bij de vaste bezoekers zitten de wekelijkse erediensten wel in 'het systeem'. Maar wist u ook dat er elke maandagavond om 20.00 een gebedsbijeenkomst is? In een heerlijk uur van rust danken we God voor wie Hij voor ons is. We bidden voor de wereld (o.a. vervolgde christenen en voor Israël), voor mensen in onze omgeving en voor nood binnen de gemeente. U bent ook van harte welkom wanneer u moeite heeft in uw leven en voorbede verlangt. We willen elkaar tot een hand en een voet zijn! U bent ook welkom om in stil gebed aan te sluiten.