Afdrukken

Celebrate is een programma wat gericht is op herstel en genezing van pijnlijke levenservaringen, frustraties of verkeerde gewoonten.

Dat betekent dus eigenlijk dat de deelnemers een dwarsdoorsnee van de kerk en ook een dwarsdoorsnee van de samenleving zijn. Velen ervaren het leven nu eenmaal als moeilijk. Dat is niet zo verwonderlijk want we leven immers in een onvolmaakte wereld. Mensen kwetsen elkaar een bezeren elkaar. Ondanks goede voornemens lukt het ons vaak niet om met een proces van herstel te beginnen.

Celebrate Recovery is gebaseerd op Bijbelse waarden en uitgangspunten die zijn vormgegeven in een 12 stappenplan. De achterliggende principes zijn gebaseerd op de zgn. Bergrede van Jezus.  De wekelijkse samenkomsten, waarin afwisselend tijd is voor persoonlijke verhalen, Bijbelstudies en groepsgesprekken,  zijn het hart van de beweging.  Meer dan veertigduizend kerken wereldwijd hebben al de nodige ervaring opgedaan; 23 daarvan bevinden zich in eigen land. Deelnemers van Celebrate Recovery getuigen van de positieve veranderingen in hun leven. Op de website staan persoonlijke verhalen van mensen die aangeven hoe ze zijn geholpen bij het omgaan met hun teleurstellingen, verdriet of verkeerde gewoonten. Ze zijn tot geloof gekomen of hebben ervaren dat hun relatie met God, zich heeft verdiept.

 

Celebrate Recovery website