Afdrukken

Doop en belijdeniscursus

Naast de geloofsbelijdenis na kinderdoop wordt in onze gemeente ook geloofsbelijdenis met volwassendoop erkend. Omdat we doop en belijdenis belangrijk vinden willen we hierover met de kandidaten van gedachten wisselen. Dit gebeurt in de doop en belijdeniscursus. Daarin wordt met elkaar gesproken over de betekenis van het doen van belijdenis. Lees meer