Afdrukken

De Ark gemeente Gorinchem wil een zendings gemeente zijn… Maar wat betekent dit? Dat je veel mensen uitzendt naar het buitenland? Nee! Dat is maar een deel van de opdracht die Jezus aan Zijn wereldwijd kerk geeft. Waar het echt om gaat is dat wij, een deel van Zijn kerk, allemaal een hart hebben voor zending en evangelisatie. Dat wij bewogen mensen zijn die de pijn en verdriet voelen van onze medemens en in welke manier of plaats dan ook ze proberen te bereiken met het heerlijke, bevrijdende goede nieuws van Gods liefde en vergeving. Dit is Gods opdracht voor iedereen in de kerk, doe wat je kan. Wees de handen en voeten van Jezus in de plaats waar God je gesteld heeft. Door dit te doen bereikt de gemeente van Jezus veel meer mensen dan mogelijk is door de paar mensen die volledig “uitgezonden” zijn!

Maar dit zeggende is er nog steeds veel werk voor christenen die bereid zijn om alles achter te laten en te gaan naar afgelegen plaatsen waar speciale noden zijn. Hoe kun je deze mensen het beste ondersteunen?  Door achter en met hun samen te staan in hun missie. Door voor ze te bidden en/of financieel te ondersteunen. Ook is er vaak ruimte in een TFC (Thuis Front Commissie) te helpen en dingen voor ze te regelen, hier in hun thuisland of verder weg. Andere opties zijn om b.v. een of meer van de zendelingen te “adopteren” en jezelf (of jouw kring) toe te wijden om ze te steunen. Schrijf een kaart of een brief om jouw betrokkenheid te tonen. Weet dat dit een bemoediging kan zijn als je ver weg van thuis zit.

Wil je een of meer van de zendeling financieel ondersteunen? Dit kan door een storting te doen op een of meer van de desbetreffende bank rekening nummers. Een stortingen naar een van deze ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen ), is belasting aftrekbaar onder bepaalde voorwaarden, mits je belasting plichtig ben in NL.

LET OP! Het “gift” mag niet gericht zijn op “de persoon” maar moet omschreven zijn als een gift voor de werkzaamheden die gebeuren binnen de ANBI stichting. Het kan ook bestemd zijn voor een specifiek project die plaats vinden onder de stichting, dan is het geld alleen te gebruiken voor die doeleind en is minder flexibel te gebruiken. Kijk op www.belastingdienst.nl voor informatie over het doneren aan ANBI’s. God zegens de gever en de ontvanger!

 

Sommigen van de zendelingen zijn direct uitgezonden vanuit De Ark. De Ark draagt een bepaalde verantwoordelijkheid voor deze mensen. Andere zendelingen zijn geassocieerd met of worden ondergesteund door De Ark maar ze regelen in principe hun eigen werkzaamheden en financieen.